Văn hóa công ty

--------------------
31/08/2020

Nói không với vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
Thiên Ưng nơi sự thẳng thắn được tôn vinh.
Dám nhận sai, biết tha thứ, không cố hữu.
Quan tâm nhưng vô cùng nghiêm khắc.