Giá trị cốt lõi

--------------------
28/03/2024

1. Lấy nhân viên bảo vệ làm gốc.
2. Quan tâm nhân viên, tôn trọng khách hàng.
3. Xây dựng và duy trì niềm tin.
4. Nói là làm, làm triệt để, tăng cường kiểm tra.
5. An toàn trước cam go, hiểm nguy.
6. Tất cả để đạt được hai chữ “chuyên nghiệp”.